Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 25 oktober 2017. Binnenkort valt de beslissing over een college voorstel, met betrekking tot de toekomst van de straatverlichting. De tevredenheid over de dienstverlening van de huidige contractpartner CityTec is niet om over naar huis te schrijven. Zie hiervoor ook het dossier van DitIsWijk, waarin de storingen en hersteltijden de afgelopen jaren zijn bijgehouden.

Kennelijk is de gang van zaken het college nu ook te gortig en met de verkiezingen in aantocht wil men nu wat laten zien. Reden om eens goed te kijken wat dit voorstel omhelst.

De lokale partij BurgerBelangenNu heeft zich tot het uiterste ingespannen om, voor de behandeling van het voorstel, de onderste steen boven te krijgen. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse specialisten en een portie gezond verstand, Aldus fractievoorzitter Wietze Smit.

Wie is contractpartner CityTec eigenlijk? Tot voor kort was CityTec een 100% dochter van Stedin, inderdaad die van de kabels en leidingen. Dit stelt het jarenlange excuus van CityTec, dat kabelproblemen bij falende verlichting niet hun zaak is, in een vreemd daglicht. Binnen één concern de schuld heen en weer schuiven en de klant laten wachten, daar trappen we toch niet meer in. Onlangs is CityTec overgenomen door een particuliere investeringsmaatschappij die, zoals vrijwel alle particuliere investeerders, zo snel mogelijk de investering terug wil. Cashen noemt men dat. Wees je goed bewust met wie je zaken doet!

CityTec heeft de Gemeente aangeboden om het contract af te kopen, tegen betaling van 2,1 miljoen. Daarvoor krijgen we de straatverlichting weer terug. Een verouderde, slecht beheerde en storingsgevoelige straatverlichting, die met het oog op onze duurzaamheidstaakstelling niet lang meer houdbaar is.

De truc zit hem, volgens het college, in de mogelijkheid voor de Gemeente om een erg goedkope lening aan te gaan en dan een nieuw contract aan te gaan met CityTec. Een rekentabel, waaruit zou moeten blijken dat dit een goede deal is, is later door het college aan de Raad verstrekt. Uit deze tabel blijkt echter dat alle risico’s voor de komende 20 jaar voor rekening van de Gemeente komen, aannames zijn uiterst discutabel en het zit vol onduidelijkheden waarover BBNu vragen heeft gesteld. Ook is mij volstrekt onduidelijk wie de samensteller van dit spreadsheet is, alhoewel enig speurwerk een vermoeden doet ontstaan. Aldus Wietze Smit.

Deze tabel doet mij denken aan de tabellen van banken bij de (inmiddels verboden) aflossingsvrije spaarhypotheken met effectendepot. Een enorme pot met geld aan het eind van de rit, maar gedurende de looptijd ook alle risico’s bij de particulier. We weten inmiddels hoeveel ellende dit heeft veroorzaakt. Er zijn ook alternatieven. CityTec aan zijn verplichtingen houden en allerter zijn als Gemeente. Ik heb daar al die jaren van storingen niet veel van gemerkt. Er is nooit een ingebrekestelling, claim of klachtenlijst richting CityTec ter sprake gebracht.

Er zijn ook andere alternatieven door BBNu aangedragen, die in de Raadsvergadering besproken zijn.

Het meest stuitend in het collegevoorstel is de gemakkelijke houding van het college omtrent het geldlenen voor dit riskante avontuur. Omdat de rente nú laag is (hoelang nog?) denkt men 2,1 miljoen uit te kunnen geven aan dit avontuur. Zelfs al zou het gratis geld zijn, dan heb je de verantwoordelijkheid om afwegingen te maken en/of dat geld niet beter te besteden is en/of dit wel een goede investering is. Je steekt onze inwoners toch niet nog eens voor opnieuw 2,1 miljoen in de schuld, voor dat alle vragen beantwoord zijn.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha