Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 29 april 2017. De nieuwe Woz-beschikking is enkele weken geleden in uw brievenbus of digitale “Mijn overheid” berichtenbox gevallen. De hoogte van deze beschikking is bepalend voor verschillende gemeentelijke heffingen. Wijk bij Duurstede staat in de top van duurste gemeenten van de provincie reden om enkele vragen te stellen.

Mailen, bellen en WOB verzoek

Vanaf begin dit jaar werd achtergrond informatie opgevraagd over dit onderwerp bij de gemeente. Informatie over het aantal bezwaren tegen de hoogte van deze belasting bleek moeilijk te krijgen. Wat terugkwam was een telefoonnummer van de BSR in Tiel waaraan de gemeente deze taak heeft uitbesteed. Meerdere keren bellen en mailen met zowel de BSR als gemeente leverde geen antwoorden op de gestelde vragen op. Op 21 maart werd, na wat heen en weer gesteggel over de te volgen procedure, een WOB verzoek ingediend. Op 26 april volgde een schriftelijk antwoord van de BSR met antwoorden op de gestelde vragen.

Vragen

Wat is naar mening van de gemeente de stijging van de WOZ voor 2017?

De tarieven voor de OZB zijn verhoogd met 0,9% inflatiecorrectie; e.e.a. kan uiteraard per inwoner/bedrijf anders uitpakken i.v.m. de waardeontwikkeling van de woning van het betrokken pand. BSR heeft aangegeven dat rekening wordt gehouden met een waardeontwikkeling voor woningen van + 1,5% en voor niet-woningen + 0,5%.

Welke gemeentelijke belastingen zijn opgehangen aan de WOZ waarde?

Op de website van de BSR staat dat de WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen:

  • De onroerende-zaakbelastingen
  • Het eigenwoningforfait in de inkomstenbelastingen
  • De erfbelasting
  • De watersysteemheffing.

Dit is vastgelegd in de:

  • Wet op de Inkomstenbelasting 2001
  • Successiewet - Gemeentewet
  • Waterschapswet.

Wat is volgens de gemeente de gemiddelde stijging van de woonlasten voor een gezin in 2017?

Voor nagenoeg alle tarieven geldt de genoemde 0,9% verhoging; voor de rioolrechten geldt een extra verhoging van 2%, zoals enkele jaren geleden reeds is besloten in het GRP IV; ook is sprake van een verhoging van 4 euro per aansluiting i.v.m. doorberekening van een deel van de kosten van een nieuwe wijze van onkruidbestrijding op verharding. Omdat echter ook sprake is van een verlaging van de rioolrechten met 18 euro per aansluiting (mogelijk geworden door een andere berekening van de kapitaallasten) is per saldo sprake van 7,14 euro verlaging ten opzichte van het jaar 2016.

Bezwaren ingediend, gegrond/toegewezen

Nieuw dit jaar is dat van veel woningen de WOZ waarde openbaar is te raadplegen. Via het WOZ waardeloket.nl is de waarde van de woning te bekijken en te controleren of de vergelijking met gelijkwaardige woningen overeen komt.  Om te weten te komen of de hoogte van de WOZ door een ieder wordt geaccepteerd werden enkele vragen gesteld.

  1. Hoeveel inwoners hebben de afgelopen 5 jaar bezwaar gemaakt tegen de vastgestelde WOZ-waarde van hun bedrijf/woning/gebouw?
  2. Hoeveel van die bezwaren zijn gegrond/toegewezen?

In het schriftelijke antwoord van de BSR zijn de navolgende cijfers te lezen. De percentages zijn door de redactie toegevoegd:

Kalenderjaar Woningen Niet-woningen Gegrond Procent Ongegrond Procent
2012 363 26 193 49,61% 196 50,39%
2013 414 81 296 59,80% 199 40,20%
2014 190 53 129 53,09% 114 46,91%
2015 197 64 144 55,17% 117 44,83%
2016 105 51 73 46,79% 83 53,21%

 

Lees ook:

8 maart 2016 Stijgt de OZB met 8,4%? 


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information